CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributional Effects of Transport Fuel Taxes in Kenya: Case of Nairobi

John Mutua ; Martin Börjesson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Thomas Sterner
Sterner, T. (ed.), Fuel Taxes and the Poor: The distributional consequences of gasoline taxation and their implications for climate policy, RFF Press p. 203-212. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-12-14.
CPL Pubid: 153370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur