CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anisotropic wavelet analysis of spiral arms and magnetic fields in the galaxy M51

I. Patrickeyev ; A. Fletcher ; R. Beck ; E. Berkhuijsen ; P. Frick ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
In Proceedings of the conf. “The Magnetized Plasma in Galaxy Evolution”, held in Kraków, Poland, Sept. 27 - Oct. 1, 2004, eds. K Chyzy, K. Otmianowska-Mazur, M. Soida, R.-J. Dettmar, Jagiellonian University, Kraków 2005 p. 130-135. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur