CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The signature of dark energy on the Local Hubble flow

A. Maccio ; F. Governato ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Monthly Notices of the RAS Vol. 359 (2005), p. 941.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur