CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of trust and distrust in business triads

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
21st Nordic Workshop on Interorganizational Research, Hanken School of Economics, Vaasa, Finland, August 15-17, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-01-17.
CPL Pubid: 153353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur