CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interpersonal interaction in business triads – case studies in business travel purchase

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Competitive paper for the IPSERA 2011 Conference, 10-13 April 2011, Maastricht University (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17.
CPL Pubid: 153351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur