CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor and corona breakdown in inhomogeneous microwave fields

Joel Rasch (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; E. Rakova ; J. Puech
MeVARC, June 27 - 30, 2011, Helsinki, Finland (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153314

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur