CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave multipactor in open two-wire transmission systems

Joel Rasch (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J Johansson ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; E. Rakova ; V.E. Semenov
IMS2011, June 5 - 10, 2011, Baltimore, USA (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153303

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur