CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulphation of gaseous KCl in a Biomass fired CFB boiler

Håkan Kassman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Linda S Bäfver ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energi och miljö)
European Combustion Meeting (ECM 2009) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17.
CPL Pubid: 153302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur