CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active Control of Thermoacoustic Devices

Krister Larsson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik)
SVIB, Nordic Vibration Research (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Fysik
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur