CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of O2 during Sulphation of KCl in a Biomass Fired CFB Boiler

Håkan Kassman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Johannes Öhlin (Institutionen för energi och miljö) ; Jessica Bohwalli (Institutionen för energi och miljö) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energi och miljö)
Swedish-Finnish Flame days (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Conference paper presented at Swedish-Finnish Flame days in Piteå 26-27th January 2011Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2013-01-08.
CPL Pubid: 153285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur