CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gnosjöregionen

Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Likt unikt – Innovation, kreativitet och plagiat p. 123-126. (2008)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-06-07.
CPL Pubid: 153274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur