CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Financing and Investing in Innovations

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi) ; Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Industrial Innovation Economics and Intellectual Property (Granstrand, O.) p. 55-98. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-06-07.
CPL Pubid: 153267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur