CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovations- och IP-strategier – förändringar på företags- och nationsnivå

Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Management of Innovation and Technology Vol. 2011 (2011), 3,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-06-07.
CPL Pubid: 153264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur