CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Environmental Protection towards Sustainable Innovation Management - Incentives and Governance Structures

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi) ; Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
R&D Management Conference, Norrköping, Sweden, June 28-30, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-06-07.
CPL Pubid: 153261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur