CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indicators of Erosive Cavitation in Numerical Simulations

Nai Xian Lu (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
Proceedings of Seventh International Workshop on Ship Hydrodynamics (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153244

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur