CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scenario for alpha driven Alfvén modes in deuterium-tritium JET plasmas

S.E. Sharapov ; I. Voitsekhovitch ; D.N. Borba ; T. Gassner ; V.G. Kiptily ; F. Nabais ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.D. Pinches ; JET-EFDA Contributors
Proceedings of the 38th EPS Conference on Plasma Physics, Strasbourg, France, June 27 – July 1, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur