CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Students’ and Teachers’ Views on Fair Grades - Is it Possible to Reach a Shared Understanding?

Håkan Burden ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Proceedings, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-10-20.
CPL Pubid: 153236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur