CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bottom-up characterization of the Spanish building stock for energy assessment and model validation

Georgina Medina Benejam (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Érika Mata (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Retrofit 2012 Conference, 24 - 26 Jan 2012, Manchester, UK p. 10. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153231

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur