CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge Overlapping Seminars: Conversational Arenas Supporting Joint Directed Action in Projects

Christina Mauléon ; Peter Cronemyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Quality Management Journal (1068-6967). Vol. 18 (2011), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 153229

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur