CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drag induced energetic particle modes

Matthew Lilley (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; B.N. Breizman ; S.E. Sharapov
International Sherwood Fusion Theory Conference, Austin, Texas, May 2 – 4, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur