CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Long-Range Sweeping Phenomena

Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; B.N. Breizman ; Matthew Lilley (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.E. Sharapov
Joint US-EU TTF Workshop, San Diego, California, April 6 – 9, 2011 (oral presentation) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur