CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing a program to support the scholarship of teaching and learning at Chalmers University of Technology

Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Proceedings, SUHF (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We describe a scholarship of teaching and learning (SoTL) model comprising four dimensions and the design of a university wide SoTL program at Chalmers to support faculty in all four dimensions of the model. We also describe some specific challenges we have encountered in supporting faculty to do SoTL work.Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 153223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur