CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Material Properties on Sliding Contact Braking Applications

Daniel Thuresson (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system)
Wear (0043-1648). Vol. 257 (2004), p. 451-460.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: thermomechanical, brake, optimisationDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 15322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur