CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decomposition of the Hydrodynamics of Cavitation Erosion

Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
ONR International Workshop on Advanced Experimental and Numerical Techniques for Cavitation Erosion Prediction (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Grenoble, FranceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur