CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Green Production of Materials from Plant Hemicelluloses

Agnes Stepan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
WWSC Workshop, 29 November - 1 December, Södertuna, Gnesta, Sweden, (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 153198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Polymerkemi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur