CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superabsorbent polymer composite comprising a superabsorbent polymer and cellulosic nanofibrils

Bitis Rozalia ; Shabira Abbas ; Kent Malmgren ; Mikael Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials) ; Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials)
(2011)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2016-04-04.
CPL Pubid: 153193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur