CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecules as Tracers of Galaxy Evolution

Francesco Costagliola (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Susanne Aalto (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; M. Rodriguez ; Sebastien Muller (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; H.W.W. Spoon ; S. Martín ; M.A. Peréz-Torres ; A. Alberdi ; J. Lindberg ; Fabien Batejat (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; E. Jütte ; P. van der Werf ; F. Lahuis
EAS Publications Series Vol. 52 (2011), p. 285.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 153191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur