CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-scale strain-rates in Europe derived from observations in the European geodetic VLBI network

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Erwan Gueguen ; Axel Nothnagel ; James Campbell
EGU Stephan Mueller Special Publication Series Vol. 2 (2002), p. 139-152.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: space geodesy, European VLBI, crustal motion, strain-rate fieldDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 15319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fasta jordens fysik

Chalmers infrastruktur