CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiments and modelling of the cyclic behaviour of Haynes 282

Rebecka Brommesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Lisa Grauers (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Hörnqvist ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Christer Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Book of abstracts of 2nd International Conference on Material Modeling (ICMM2), Paris (France) (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 153185

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur