CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of the cyclic behaviour of Haynes 282

Rebecka Brommesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Svenska Mekanikdagar 13-15 juni 2011 Chalmers Göteborg p. 97. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 153181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur