CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MM5 derived ZWDs compared to observational results from VLBI, GPS and WVR

Dirk Behrend ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; D. Pino ; Lubomir Gradinarsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; S.J. Keihm ; W. Schwarz ; L. Cucurull ; Antonio Rius
Physics and Chemistry of the Earth Vol. 27 (2002), p. 301-308.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Zenith wet delay, VLBI, GPS, microwave radiometer, numerical weather modelDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 15318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur