CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crack propagation in rails based on the concept of material forces

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. Int. Conf. on computational modeling of fracture and failure of materials and structures (CFRAC 2011) p. 122. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Crack propagation, Material forces, RCFDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 153169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur