CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational mechanics-based modeling of size-dependent hardening

Swantje Bargmann ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
PAMM Proceeding in Applied Mathematics and Mechanics (1617-7061). Vol. 11 (2011), p. 943-946.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 153153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur