CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MD Simulations of Catalytic Carbon Nanotube Growth: Important Features of the Metal-Carbon Interactions

Feng Ding (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Kim Bolton (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Proceedings of XVIIIth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials Vol. 723 (2004), p. 364-368.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-01-28.
CPL Pubid: 15315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur