CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic Energy Efficiency Measures for Developing Biorefinery Concepts in the Pulp and Paper Industry

Johan Isaksson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Valeria Mora (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Maryam Mahmoudkhani (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Anders Åsblad (Chalmers EnergiCentrum (CEC))
3rd Nordic Wood Biorefinery Conference (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 153144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur