CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrocarbon derivatisation at carbon nanotube ends: effect of link heteroatom and hydrocarbon structure on tube-hydrocarbon bond strength

Simon Gustavsson ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Helena Grennberg ; Kim Bolton (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Chemistry-A European Journal p. 2223-2227. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-01-25.
CPL Pubid: 15314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur