CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multispecies survey of the active galaxy NGC1068

A Usero ; S Garcia-Burillo ; A Fuente ; Susanne Aalto (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; R Neri ; M Krips
IAU Symposium 280 - The Molecular Universe (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur