CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Molecular Gas in the Whirlpool Galaxy

Eva Schinnerer ; A Leroy ; J Pety ; G Dumas ; S Meidt ; D Colombo ; S Garcia-Burillo ; A Hughes ; C Kramer ; H Rix ; K Schuster ; T Thompson ; A Weiss ; Susanne Aalto (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; N Scoville
Bulletin of the American Astronomical Society Vol. 43 (2011), Jan, p. 246.11.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur