CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzymatic treatment of cellulose for electrospinning

Linda Härdelin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Erik Perzon ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Pernilla Walkenström ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
WWSC Workshop, 29 November - 1 December, Södertuna, Gnesta, Sweden, (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 153130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Pappers-, massa- och fiberteknik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur