CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating edge element performance for a finite dipole array

Maria Lanne (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; B. Svensson ; Lars Josefsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
TEAM 2004 (Ericsson internal antenna conference) (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur