CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Återanvändning som alternativ till återvinning – exemplet Kretsloppsparken i Göteborg

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; David Palm ; Tomas Rydberg
Årsboken Återvinnare för industrin, i Larsson, K-A (red.) åter. VINNARE. för industrin. 2011. Rekord Media och Produktion AB, Stockholm. (2011)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur