CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goda exempel på förebyggande av avfall. Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Helena Davidsson ; Carl Jensen ; David Palm ; Åsa Stenmarck
Malmö : Avfall Sverige, rapport U2011:05, 2011.
[Rapport]

ISSN 1103-4092Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur