CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; David Palm ; Tomas Rydberg
Göteborg : IVL, 2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur