CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turning old into new – the environmental benefit of preventing waste at a municipal recycling park

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; David Palm
17th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium, Budapest, February 28- March 1, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur