CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges when performing economic optimization of waste treatment

Nina Juul ; Marie Münster ; Hans Ravn ; Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Wastes: Solutions, Treatments and Opportunities, 1st International Conference, September 12th – 14th 2011, Portugal (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur