CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Policy instruments for a more sustainable waste management

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Björklund ; Tomas Ekvall ; Ola Eriksson ; Göran Östblom ; Magnus Sjöström ; Åsa Stenmarck ; Jan-Olov Sundqvist
Proceedings of Life Cycle Management 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur