CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

T/R-module mismatch and antenna pattern characteristics

Maria Lanne (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; P. Nilsson Drackner
IEEE Int. Symp. Phased Array Technol. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Phased array calibration and beamforming using signal processing