CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimizing the shape of conformal antennas

Maria Lanne (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Lars Josefsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Antenn 03 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur