CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Development Information Flows along Product Chains at Eka Chemicals

Ulrika Palme (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Karin Andersson Halldén ; Johanna Martinsson ; and Sofia Petersson
International Society for Industrial Ecology 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur