CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial Symbiosis in Europe

Wouter Spekkink ; Frank Boons ; Leo Baas ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sabrina Brullot ; Pauline Deutz ; Chris Davis ; Mats Eklund ; David Gibbs ; Saeid Hatefipour ; Ralf Isenmann ; Gijsbert Koorevaar ; Guillaume Massard ; Elena Romero ; Dalia Sakr ; Veerle Verguts
International Society for Industrial Ecology 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Teknik och social förändring
Forskning om Europa

Chalmers infrastruktur